خبر
مقام آمریکایی: اوباما و روحانی دیدار نمی‌کنندمقام آمریکایی: اوباما و روحانی دیدار نمی‌کنند
چند مقام ارشد دولت اوباما گفته‌اند رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران با یکدیگر دیدار نمی‌کنند.1581 روز پیش
گزیده سخنان اوباما در سازمان ملل گزیده سخنان اوباما در سازمان ملل
ایرانی‌ها حق دارند از انرژی صلح آمیز هسته‌ای برخوردار باشند1581 روز پیش
مشروح سخنان روحانی در سازمان مللمشروح سخنان روحانی در سازمان ملل
کسانی که دم از تهدید ایران می‌زنند خود تهدیدی برای صلح هستند1581 روز پیش
اخبار تصویری

بنرها