مرتب کردن : تاریخ ورود(تازه ها) ارزش آگهی(ویژه) غیر منفضی

آزمون f لیمر

یادگیری سریع و آسان یادگیریتان را متحول کنید. آیا احساس می کنید برخی از مطالب درسی یا غیر درسی را فراموش می کنید ؟آیا احساس می کنید حافظه اتان ضعیف شده است؟ آیا می خواهید هر مطلب را با یک بار خواند فراموش نکنید؟آیا در مواقع امتحان دچار استرس می شوید؟آیا از اعتماد به نفس کمی برخوردار هستیادامه مطلب
موقعبت:تهرانتاربخ:1396/8/20 9:27:10